Milas Tanıtım

Muğlanın Milas İlçesi Tanıtımı

Milas (Yunanca: Μύλασα Mylasa) Muğla ilinin ilçesi

İlçe merkezi çok köklü bir tarihe sahip bir şehirdirYörük-Türkmenler'in yoğunlukta bulunduğu yerdirDüzenli kent merkezi, antik kalıntıları, tarihi değeri bulunan eserleri ve evleri, canlı çarşısı, dünyaca ünlü Milas halıları ile turistik açıdan pek çok ilginç özelliği bulunan, ancak Bodrum'a giden yolcuların bazen kenarından geçerek gözden kaçırdığı bir yerdir İlçe sınırları içinde 27 farklı antik sit alanı bulunur Türkiye'nin bu alanda en yüksek sayıya sahip ilçesidir

Kent merkezi
Milas şehri, hükmettiği geniş ve verimli ova, ve sırtını dayadığı dağlardaki, günümüzde de işletilmeye devam eden, zengin mermer yatakları ile tarih boyunca avantajlı bir konumda olmuş, bulunduğu mevkiden sahil şeridine kolaylıkla erişilebilmesi de ilave bir şansını oluşturmuşturİl içinde Fethiye'den sonra en büyük ilçedir

Milas kent merkezi içindeki en eski eser Hisarbaşı mahallesinde, Hisarbaşı tepesinin doğusunda bir podyum üzerine inşa edilmiş olan Zeus Karios (Karyalı Zeus) Tapınağıdır Tapınağın Korent başlıklı tek sütunu hala ayaktadır

Kentin eski surlarından bugüne ulaşan tek kalıntı ise, yörede Baltalıkapı olarak bilinen kapı kemeridir Kapı MÖ 1 yüzyıla tarihlenmektedir Kemerinin kilit taşı üzerindeki çift yüzlü balta motifinden dolayı yörede Baltalıkapı olarak anılmaktadır

Kentteki bir başka antik çağ kalıntısı ise MS 2 yüzyılda inşa edilmiş ve çok iyi korunmuş bir mezar anıtı olan Gümüşkesen Anıtı dır Dünyanın yedi harikasından biri kabul edilen Halikarnas Mozolesi'nin daha küçük bir modelidir Sodra Dağı eteklerinde Gümüşlük mahallesindeki mezar anıtı yüksek bir kaide ve basamaklı bir çatıdan oluşmaktadır

Milas'ın doğusunda Milas ovasında uzanan iki katlı su kemerleri erken Bizans dönemine aittir Kemerlerin inşaatında antik dönem mimari parçalar da kullanılmıştır

Kent merkezindeki Firuz Ağa Camii, Menteşeoğulları Beyliği döneminden kalan en önemli eserdir Osmanlı dönemine ait yapılar ise şunlardır:

Çöllüoğlu Hanı: 1719-1720 yıllarında yapılmıştır Hisarbaşı mahallesindedir 
Milas Ulu Camii: Milas'ın en büyük camisidir 1378'de yapılmıştır Hoca Bedrettin mahallesindedir 
Belen Camii: Duvar örgüsü tuğla-taş karışımı olup, antik dönem eserlerinden yararlanılmıştır 14 yüzyıla tarihlenen cami, Hisarbaşı mahallesinde, aynı adı taşıyan tepenin üstündedir 
Milas Ağa Camii: Hacı Abdi mahallesindedir 
Firuzbey Camii (Kurşunlu Cami): Firuzpaşa mahallesindedir 
Erva : ne zaman yasadıgı tam olarak bilinemeyen kraliçe Erva, ihneti sonucunda lanetlenerek taş kesilir gelecek nesilllere ibret olsun diye kral tarafından sehrin meydanın meydanına konur su an balıkesirdeki bir muzede sergilenmektedir 
Milas'ta ayrıca Osmanlı dönemi eseri olan iki köprü bulunmaktadır Bunlardan biri kent merkezinden geçen Balovca deresi üzerindedir İzmir yolundaki Sarıçay üzerindeki tarihi köprü ise acilen restorasyona ihtiyaç göstermektedir Milas'a bağlı Selimiye beldesindeki Osmanlı dönemine ait iki eserden biri olan Abdülfettah Camii ise, hanı ve hamamı ile bir külliye görünümündedir

Evleri
Milas kent gezisinin olmazsa olmazı 19 yüzyıl ve 20 yüzyılın ilk yıllarında yapılan ve büyük bölümü restore edilerek kullanılmaya devam eden Milas evleridir İki katlı avlulu evlere giriş avludan yapılır Evlerin ahşap destekli çıkmaları sokağa taşar Zemin katlar genellikle depo ve kiler olarak kullanılır Mutfak,tuvalet,ahır avlunun bir köşesindedir Avludan üst kata ahşap ya da mermer merdivenle çıkılır İlçe merkezinde Nedime Beler, Murat Menteşe, Selahattin Oğuz, Servet Akgün evleri olarak tanınan evler ise Cumhuriyet'in ilk döneminde Avrupa'dan gelen Macar ve İtalyan mimarların katkılarıyla yapılmıştır Bu evler Milas evlerinden farklı olarak dışa açık olarak yapılmıştır Mutfak ve tuvalet Avrupai tarzda yapı içindedir

Milas'ta 1950'li yıllara kalan varlığını sürdürmüş bir Yahudi cemaati bulunduğunu da burada belirtmek gerekir Sonradan İsrail'e göçen bu Milaslılar, anavatanlarına ziyaretlerini bugün de sürdürmektedirler

Yakın çevresi
Beçin Kalesi: Menteşeoğulları Beyliği'nin idari başkentidir Milas'a 5 km uzaklıktadır Milas ovasına hakim bir plato üzerindeki Mutluca Beçin Köyü'ndeki Beçin kalesi Bizans yapısıdır Kale Menteşe oğulları döneminde onarım görmüştür Milas'ı merkez yapan Menteşe oğulları Beyliği, hükümet merkezini savunması kolay olduğu için Beçin'e taşımıştır Kaledeki asıl yerleşim 200 metre yukarıdaki iç kale bölümündedir Bu bölümde bir Bizans şapeli, Menteşe oğulları döneminden Kara paşa medresesi,türbe, Ahmet Gazi Medresesi, Orhan Bey Camii, hamam, Bey hamamı, Kızılhan, Yelli Camii ve medresesi günümüze ulaşan yapılar arasındadır 
Çomakdağ köyü Tarihi evleri ve başta halıcılık olmak üzere geleneksel sanatları bütün canlılığıyla yaşatan bir köydür Milas'a kısa bir mesafededir Çomakdağ köyü Beşparmak dağlarına sırtını dayamışdır Çomakdağ evleri, dünle bugünü ustaca kaynaştıran mimari üslup taşımaktadır Taştan yapılmış evlerde bacalar estetik görünüşüyle ilgi çeker Baca tepelerinde yer alan yarım ay ya da kartal başı şeklindeki figürlere rastlanır Antik yapılardaki akroterlerden esinlenmiş bacalara başka yerde rastlamak mümkün değil Kendi içine kapalı köy, gelenekleriyle yaşamaktadır Düğünler 4 gün sürer Dibekte buğday dövülür, ovalarda atış yapılır, en iyi atışı yapana oğlak hediye edilir, kadınlar kendi aralarında eğlenir, gelin alma ve duvak günü yapılır 
Labranda Milas'ın kuzeyindeki Koca yayla'da (14 km) bulunan Labranda Türkiye'nin en iyi korunmuş antik kentlerinden biridir Çam ve çınar ağaçları arasında,hemen her zaman tatlı bir esintiyle serinleyen havada çok güzel bir antik kenttir Labranda antik çağda 8 metre genişliğindeki bir kutsal yolla Mylasa'ya bağlıydı Yolun izlerini bugün de görmek mümkün MÖ 5 yüzyılda kentte bir kutsal olduğu biliniyor Güney ve güneydoğu'da bulunan iki giriş kapısı ayaktadır Zeus Tapınağı, stoa, tapınağın güneyindeki büyük teras duvarı, kült yemeklerinin yendiği andron, saray olduğu sanılan büyük yapılar, teras evleri kalıntıları görülmektedir Kazılarda ortaya çıkarılan Andron pencereli bir yapıdır ve Helen döneminde pencere kullanıldığı kanıtlanmaktadır Kentte Roma Çağı kalıntıları da görülmektedir Kutsal alanın 200 metre batısında arkası istinat duvarıyla sağlamlaştırılmış stadyum vardır Kutsal alanda her yıl yapılan ve 5 gün süren şölenler sırasında stadyumun yarışlara sahne olduğu sanılıyor Yarışların başlama ve bitiş taşları bugün de yerli yerinde Labranda'ya çıkarken Kargıcak Köyü'ndeki kır lokantasında karnınızı doyurabilirsiniz Saçta yapılan oğlak kavurması ile mis kokulu domatesle hazırlanan menemeni tavsiye ederiz 
Bafa Gölü Söke ovası 2000 yıl kadar önce denizdi, burada büyük bir körfez vardı Büyük Menderes ırmağının getirdiği alüvyonlar körfezi doldurdu ve ova haline getirdi Bugünkü Bafa Gölü denizden bir parça olarak arada kaldı Gölün üzerinde iki ada bulunuyor İkiz adalardan biri aslında tam ada değil, bir kumulla karaya bağlı Bafa Gölü'nde kefal,levrek,yılan balığı tutuluyor Eskiden çok sazan tutulurmuş, fakat gölün suyu tuzlandığı için artık sazan kalmamış Gölde gezmek isterseniz dolmuş usulü motorlara binebilirsiniz Adalar, Heraklia antik kenti geziliyor Göldeki adalarda manastırlar,kiliseler kurulmuş Bunlardan "Yediler Manastırı" en eskisi Gölün çevresi zeytinliklerle çevrili Kıyıdaki lokantalarda da bütün yemekler zeytinyağı ile yapılıyor 
Diğer turistik yerler
Milas'ın kuzeyindeki Kocayayla'da (14 km) bulunan ve Türkiye'nin en iyi korunmuş antik kentlerinden biri olan Labranda, Milas'a doğru gelinirken Bafa Gölü geçildikten sonra sola sapılarak varılan Euromos antik kenti, euramos antik kenti selimiyede bulunmaktadır Selimiye muğlanın en önemli beldesidir Güllük Körfezi kuzeyindeki Kıyıkışlacık köyü ile iç içe bulunan İasos antik kenti Milas sınırları içindeki diğer tarihi mekanlardır Ayrıca Bodrum yolundan sapılarak varılarak Tuzla Kuş Cenneti ve Boğaziçi Köyü (eski adıyla Bargylia) ve nihayet, Ege Denizi'nin bir körfezi iken Büyük Menderes Nehri'nin getirdiği alüvyon larla ova tarafından kapatılarak göl haline gelmiş Bafa Gölü ve kıyısındaki Kapıkırı köyündeki Heraklia antik kenti, Bodrum yolu üzerindeki Gökçeler Köyü ve Uyku Vadisi ve mağarası, Gökova Körfezi Ören beldesi ve buradaki Keramos harabeleri, Ören'in ötesindeki Çökertme zeybeği ne adını vermiş enfes manzaralı Çökertme, Milas ilçesi içindeki ve ayrı maddelere konu olacak diğer turistik yerlerdir Stratonikeia Muğla Bodrum Eskihisar köyü yolu üzerinden Bizans dönemine ait kalınıtlar ve yaşam anlatılmaktadır Ayrıca her yaz kazı çalışmaları hassasiyetle sürdürülmektedir Bulunan birçok eser Mugla Arkeoloji Müzesine gönderilmiştir